Dewan Asatidz

Kepala Sekolah

     ARIS KURNIAWAN, S.S, M.Pd

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

     MIFTAHURROHMAH, S.S

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

     ZAINAL ABIDIN, S.Pdi

Koordinator Sarana dan Prasarana

     LUTHFI RIFA'I, S.Pd

Kepala Tata Usaha

     DWI SIKA NURROHMAH, S.Pdi


ars.ai

sma al azhaar